Τετάρτη, 3 Νοεμβρίου 2010

ΔΕΛΦΙΚΟ ΤΟΠΙΟ: ΕΥΧΗ Ή ΚΑΤΑΡΑ;

 

Οι Αυτοδιοικητικές εκλογές έρχονται μαζί με   υποσχέσεις και  ψηφοθηρία. Όσο πιο εγκλωβισμένη είναι  μία κοινωνία, τόσο περισσότερο βρίσκουν έδαφος  εκβιασμοί και απειλές. Πρόσφορο «γήπεδο» για τέτοια παιχνίδια εδώ και χρόνια στην Φωκίδα και τώρα πλέον στο νέο Δήμο Δελφών, είναι το Δελφικό Τοπίο (ΔΤ). Το οποίο ενώ μπορούσε να είναι το καμάρι των κατοίκων της περιοχής και να ζούνε από αυτό, έχει καταντήσει «μισητός» εχθρός. Σίγουρα κάποιοι φταίνε.
Το Δελφικό Τοπίο  έχει παίξει τεράστιο ρόλο στην σημερινή κατάσταση  της ευρύτερης περιοχής. Η ανάπτυξη της, επηρεάστηκε όχι μόνο εξαιτίας των περιορισμών που επέβαλε εντός των ορίων του αλλά και επειδή στα γεωγραφικά όρια του Δελφικού  Τοπίου περιελήφθησαν  οι πιο προνομιούχες περιοχές του Νομού (Δελφοί, παραλία, ελαιώνας) . Περιοχές που  μπορούσαν να ηγηθούν «ανάπτυξης» ανάλογης με άλλες παραθαλάσσιες .
 Το τι καλό και  τι κακό έκανε το Δ. Τ. στην περιοχή είναι μια μεγάλη κουβέντα με πολλές προεκτάσεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, το εργοστάσιο αλουμίνας, που δεν κατασκευάστηκε το 1985 στη Αγία Ευθυμία εξαιτίας του (ή με την πρόφαση αυτού).  Για κάποιους, ακόμα και σήμερα, θα έσωζε την περιοχή.  Όσο όμως περνάνε τα χρόνια και ανακαλύπτουμε την πολύπλευρη υποβάθμιση και την οικονομική εξάρτηση των περιοχών που έφτιαξαν τελικά παρόμοια εργοστάσια , την μόλυνση των εδαφών και των καλλιεργειών , την  κόκκινη λάσπη στην Αντίκυρα, περιπτώσεις όπως το πρόσφατο ατύχημα στην Ουγγαρία ,αλλάζουν τα δεδομένα αυξάνονται οι γνώσεις ,αλλάζουν και τα συμπεράσματα.

Το ιστορικό του Δελφικού τοπίου

Η πρώτη λιτή σχετική απόφαση το 1981 στο ΦΕΚ. 551/τ.β./15-09-1981 , αφού αναφέρει στοιχεία της μοναδικότητας της περιοχής, γράφει «..στ)Το γεγονός ότι η προστασία της ευρύτερης περιοχής Δελφών αποτελεί υποχρέωση που απορρέει από διεθνείς δεσμεύσεις που έχει αναλάβει τόσο στο απώτερο παρελθόν ,όσο και πρόσφατα η χώρα μας. ζ) Το γεγονός ότι η προστασία της ευρύτερης περιοχής Δελφών πρέπει να συνδυασθεί με την λήψη των μέτρων εκείνων που απαιτούνται  για την αναγκαία οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της περιοχής σύμφωνα με τις απαιτήσεις και την ιδιομορφία των τοπικών αναγκών, αποφασίζει: 1. Κηρύσσει την ευρύτερη περιοχή Δελφών όπως οριοθετείται στο συνημμένο χάρτη, ως προστατευτέα » Στην συνέχεια  και σε 12 ακόμα παραγράφους των δύο έως τριών γραμμών η καθεμία ,αναθέτει σε διάφορους Υπουργούς να λάβουν ανάλογες αποφάσεις όπως «…για την  αποκατάσταση περιοχών όπου έγιναν ή συνεχίζονται οι μεταλλευτικές ή λατομικές δραστηριότητες,…για την προστασία του περιβάλλοντος  από αέρια και υγρά απόβλητα….την απομάκρυνση των παροπλισμένων πλοίων…διαμόρφωση πολεοδομικών κανονισμών για τους παραδοσιακούς οικισμούς Δελφών ,Ιτέας, Γαλαξιδίου, Αράχοβας και Χρυσού…» τον καθορισμό ζωνών και όρων εκτός σχεδίου πόλεως κ.λπ. Αυτά και ένας χάρτης σε μεγάλη κλίμακα  με την αρχική περίμετρο του Δελφικού Τοπίου. Την απόφαση υπογράφει ο Πρωθυπουργός Γ. Ράλλης και 10 Υπουργοί στις 7 Φεβρουαρίου 1981. Η αρχική απόφαση λοιπόν δεν είχε κάτι παράλογο.
Με την 417/Τ.Δ./5-9-85 Προεδρικό Διάταγμα Πολεοδομίας , καθορίζεται ως Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου η προστατευόμενη περιοχή των Δελφών και καθορίζονται για τις εκτός σχεδίου πόλεως περιοχές οι επιμέρους ζώνες, οι χρήσεις και οι όροι δόμησης σε αυτές. Υπόψη ότι, αναφέρονται σχετικές αποφάσεις όλων των Δημοτικών και Κοινοτικών Συμβουλίων της περιοχής εκτός της Ιτέας που όπως αναφέρεται ,δεν απάντησε (;!). Το κείμενο είναι πάλι μικρό (δύο σελίδες) και συνοδεύεται με σχετικό Διάγραμμα.
Με την απόφαση ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ10/13624/725/27-3-91 ΦΕΚ259/Δ/91 απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού Τ. Τζανετάκη  (κείμενο λιγότερο από μισή σελίδα) προστίθενται κάποιες περιοχές και γίνονται κάποιες αλλαγές στα στοιχεία του Π.Δ. του 1985 για την αδόμητη ζώνη Α και αναφέρει ότι η ζώνη Β (που περιβάλει την ζώνη Α) μένει όπως ήταν .
Με την απόφαση ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ10/25153/1266 , ο Υπουργός Πολιτισμού , προτείνει αναλυτικά επιμέρους ζώνες της ζώνης Β ,χρήσεις και όρους δόμησης.
Αρχίζει το μάτς…
 Εδώ άρχισε το κομφούζιο που διαρκεί έως σήμερα. Ο Υπουργός Πολιτισμού «προτείνει» και αρμόδιος να αποφασίσει τελικά, είναι ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ ο οποίος ποτέ δεν επικύρωσε τις προτάσεις αυτές. Κανένας δεν ενδιαφέρθηκε. Όλα αυτά τα χρόνια , η Πολεοδομία δεν αναγνώριζε το Δ. Τ. αλλά δεν εξέδιδε άδειες αν δεν είχε το τυπικό σύμφωνα με τον Νόμο «χαρτί» από την Αρχαιολογία. Μπέρδεψαν τους ρόλους τους και ακόμα περισσότερο τους κατοίκους.
Η τελευταία ,μέχρι σήμερα , σχετική απόφαση είναι η ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/ Φ43/16921/ 835 με την οποία ο υπουργός κ. Βουλγαράκης επικυρώνει την σύγχρονη αποτύπωση με συντεταγμένες της περιμέτρου του Δελφικού Τοπίου.
Οι επιπτώσεις του Δελφικού Τοπίου
Το Δελφικό Τοπίο ορίζεται από πολύ λίγα κείμενα σε σύγκριση με την τερατώδη φήμη του. Οι επιπτώσεις του όμως σοβαρότατες.  Η αγροτική παραγωγή της ελιάς που ήταν  παραδοσιακή πηγή εσόδων αντιμετώπισε την απαγόρευση της κατασκευής αποθηκών και άλλων αγροτικών εγκαταστάσεων στα κτήματα  των ελιών διότι στην συντριπτική τους πλειοψηφία ανήκουν στην αδόμητη ζώνη Α. Με αποτέλεσμα την ταλαιπωρία και αγανάχτηση των γεωργών. Αντίστοιχες ήταν οι επιπτώσεις για τη τουριστική αξιοποίηση της περιοχής.
Όπως αναφέραμε το ΦΕΚ του 1981 ήταν σαφές: «…η προστασία της ευρύτερης περιοχής Δελφών πρέπει να συνδυασθεί με την λήψη των μέτρων εκείνων που απαιτούνται  για την αναγκαία οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της περιοχής σύμφωνα με τις απαιτήσεις και την ιδιομορφία των τοπικών αναγκών…». Εδώ συνέβη το αντίθετο. Συρρίκνωση  της οικονομίας, φτώχεια, εγκατάλειψη. Πώς έχει καταγραφεί η στάση και η πρακτική των τοπικών αρχόντων που πολλοί από αυτούς ζητούν και πάλι τη ψήφο μας για το Δήμο ή τη περιφέρεια;
Φρόνιμα και ταπεινά πάω με κείνον που νικά…
Θα’ναι μαζί σου οι νόμοι και η πλερωμένη γνώμη
Απ’ τον αφέντη πιάσου. Κι άμα σε φτύσει αυτός, να κάθεσαι σκυφτός
Και θα’ χεις τα πρωτεία στη σάπια πολιτεία (Κ. Βάρναλης)
Στην Ελλάδα, η περίοδος ανάπτυξης της περιφέρειας άρχισε την δεκαετία του 70’. Στην Φωκίδα, συνέπεσε με την θεσμοθέτηση του Δ. Τ.  Οι κάτοικοι κατάλαβαν ότι κάτι συμβαίνει, όταν  κάποιοι  νέοι, ή μη , επιχειρηματίες ή  αγρότες ακολουθώντας την νόμιμη οδό για έκδοση αδειών  τουριστικών συγκροτημάτων, αγροτικών κτισμάτων, συσκευαστηρίων, κ.λ.π. λάμβαναν από τις Υπηρεσίες αρνητικές απαντήσεις. Τότε απευθύνονταν στους Τοπικούς Αιρετούς Άρχοντες  με αιτήσεις για μετατροπή των όρων  του Δ. Τ. , ο καθένας στα μέτρα του προσωπικού του προβλήματος όπως ήταν φυσικό. Η απάντηση αρχικά ήταν παραπλανητική για την εξυπηρέτηση άλλων σκοπών . Οι κάτοικοι πίστευαν για πολλά χρόνια , κάποιοι και  ως σήμερα ,ότι υπεύθυνη ήταν η Μελίνα Μερκούρη που το Δελφικό Τοπίο το έφτιαξε το 1985 . Το ρόλο του κακού, είχε πάντα το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ) . Το ΚΑΣ έφταιγε για όλα.  Οι αγωνίες των κατοίκων έγιναν ψηφοθηρικό εμπόριο ελπίδας . Ο κόσμος άρχισε να αγανακτεί και αποκτώντας την πεποίθηση  ότι τίποτα δεν πρόκειται να αλλάξει σταμάτησε να απευθύνεται στους Αιρετούς και άρχισε να «αυθαιρετεί». Καταλήξαμε έτσι να έχουμε εκατοντάδες παράνομες εγκαταστάσεις και στην  κατά τα άλλα αδόμητη ζώνη Α και στην ζώνη  Β ,που δεν είναι σπίτια ή βίλες αλλά οικιακές ή  αγροκτηνοτροφικές μονάδες που στηρίζουν αντίστοιχες οικογένειες της περιοχής που εξακολουθούν  να περνούν  δύσκολα. Χαρακτηριστικό είναι ότι τα περισσότερα «αυθαίρετα» κατασκευάστηκαν τα τελευταία 10 χρόνια και όχι τα πρώτα 20. Αυτό είχε σαν συνέπεια έναν εκβιασμό διαρκείας που συντηρείται  τεχνηέντως και για ψηφοθηρικούς λόγους.
Πρόσφατα γεγονότα όμως αποκαλύπτουν……
-   Ταυτόχρονα με το σκάνδαλο στα Τουμπανάρια , οι Αιρετοί μας ανακάλυψαν ότι το Δ. Τ. μπορεί να αλλάξει και άρχισαν τις διαδικασίες με θριαμβευτικές ανακοινώσεις. Ψάχνοντας πληροφορηθήκαμε ότι σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία, κάθε ΖΟΕ μπορεί να επανεξετάζεται κάθε τρία χρόνια !. Τόσα χρόνια δεν το ήξερε κανείς !!!;;;. Οι διαδικασίες για την αλλαγή του Δελφικού Τοπίου «πάγωσαν» συμπτωματικά όταν τα πορίσματα της προανακριτικής παρέπεμψαν τους πρώτους εμπλεκομένους  στο σκάνδαλο στην Δικαιοσύνη.
-   Το ΚΑΣ δεν έχει δικές του Υπηρεσίες να εκπονεί δωρεάν μελέτες προτάσεων μετατροπής προστατευόμενων περιοχών. Δεν είναι κάν Υπηρεσία. Διακεκριμένοι Καθηγητές ,αρχαιολόγοι κ.λπ. από διάφορες Υπηρεσίες και Σχολές, κάνουν  συμβούλιο και απαντούν ΝΑΙ ή ΟΧΙ σε συγκεκριμένες προτάσεις. Το πιο ενδιαφέρον είναι ότι κανένας Δήμος ή η Νομαρχία της Φωκίδας δεν έχει καταθέσει ποτέ συγκεκριμένη πρόταση με Τοπογραφικά, όρια προτεινόμενων ζωνών, με συγκεκριμένες προτεινόμενες χρήσεις γης  και όρους,  προκειμένου να απαντήσουν ΝΑΙ ή ΟΧΙ. Τόσα χρόνια το εμπόριο ελπίδας καλά κρατούσε. Στη Κνωσσό της Κρήτης σε παρόμοια περίπτωση το ΚΑΣ ενέκρινε τροποποίηση μετά από πρόταση των τοπικών αρχών.
-   Και ενώ εδώ όλοι ζούσαν στον φόβο για το κοτέτσι τους και για την αποθήκη τους , έρχονται τα νεότερα: η εγκεκριμένη από την Νομαρχία  Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την σκάλα φόρτωσης της ΕΛΜΙΝ απέναντι από την Ιτέα και  η αντίστοιχη Μ.Π.Ε. για τις εγκαταστάσεις της S&B στο Λαρνάκι , η πρόσφατη απόφαση ανανέωση αυτής και η τελική άδεια λειτουργίας των εγκαταστάσεων αυτών, εκτός από όλες τις άλλες βασικές ελλείψεις που έχουν, δεν αναφέρουν καθόλου και πουθενά ότι βρίσκονται στο Δελφικό Τοπίο, ούτε έχουν την υποχρεωτική ενημέρωση και έγκριση από την Αρχαιολογία και γενικώς αγνοούν προκλητικά Νόμους και Πολιτεία. Τι κάνουν οι Αρμόδιοι Αιρετοί τόσα χρόνια ; Να μην βλέπουν αποκλείεται γιατί τα κοτέτσια τα έβλεπαν και τα βλέπουν πολύ καλά. Ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του.
Οι «ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ» έχουν συγκεκριμένη θέση. Το Δελφικό Τοπίο είναι υπόθεση αυτών που ζουν και εργάζονται στη περιοχή και αυτοί θα πρέπει να έχουν το πρώτο λόγο μέσα από συμμετοχικές διαδικασίες ,ώστε να γίνει πραγματικά πολύτιμος όρος στην ανάπτυξη της περιοχής, βρίσκοντας τη χρυσή τομή κοινωνίας -περιβάλλοντος-φυσικού κάλλους και πολιτιστικής κληρονομιάς.

http://politesstoproskinio.wordpress.com

1 σχόλιο:

  1. Επρεπε να γραψετε ολα τα παραπανω,για να καταληξετε οτι ο Νομαρχης ειναι πουλημενος? Αντε ρε παιδια,αφου ειναι τσιφλικι του η Φωκιδα....
    Σημερα αυτος,αυριο καποιον αλλο θα βρει η Εταιρια να της κανει τις δουλειες-παρανομιες της.Εγω θα πω να βγειτε πορτα πορτα να τα πειτε αυτα,γιατι ποσοι εχουν προσβαση στο Διαδικτυο?..

    ΑπάντησηΔιαγραφή